Zorg voor ontwikkeling en groei


Er is op dit moment geen laatste nieuws..

ADHD / ADD

Wat is ADHD / ADD?

 

De overeenkomst tussen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en ADD (Attention Deficit Disorder) is dat er bij beide sprake is van ernstige aandachts- en concentratiemoeilijkheden. Vooral met het aandachtsgericht werken hebben deze kinderen veel moeite. Door de vele verschillende prikkels vanuit de omgeving zijn ze sneller afgeleid en kunnen ze zich minder gemakkelijk dagelijkse routines aanleren.

 

Veel van de moeilijkheden van kinderen met ADHD / ADD zijn ook herkenbaar voor ouders met kinderen zonder ADHD / ADD. Het verschil zit in de ernst van de moeilijkheden. Kinderen zonder ADHD /ADD ontwikkelen zich vaak ondanks de moeilijkheden goed, al gaat dat soms met vallen en op staan. De ontwikkeling van kinderen met ADHD / ADD komt echter in gevaar wanneer het kind geen extra hulp krijgt bij de moeilijkheden. Het verwijt dat ouders van kinderen met ADHD / ADD soms krijgen dat zij geen goede opvoeders zouden zijn, is dan ook onterecht.

 

Het verschil tussen ADHD en ADD lijkt niet meer dan de letter H te zijn.  Maar, in het gedrag van de kinderen zijn grote verschillen waar te nemen. Kinderen met ADHD kenmerken zich door druk en impulsief gedrag terwijl bij ADD dit hyperactieve gedrag ontbreekt.

 

Wat zijn de moeilijkheden bij ADHD?

 

Kinderen met ADHD kenmerken zich doordat zij:

- zeer beweeglijk zijn. Ze kunnen moeilijk voor een langere tijd stil op

  een stoel zitten (vaak maar een paar seconden). Ze wiebelen, friemelen,

  draaien, lopen, etc. veel;

- zeer snel afgeleid zijn. Door de vele prikkels vanuit de omgeving kunnen

  ze moeilijk hun aandacht houden bij wat ze aan het doen waren;

- zeer impulsief reageren. Ze geven voor de beurt antwoord op vragen of

  willen als eerste aan de beurt zijn;

- nauwelijks kunnen luisteren naar anderen. Hierdoor missen zij

  bijvoorbeeld op school vaak (een deel van de) instructies;

- vaak chaotisch zijn. Ze raken veel spullen kwijt of weten niet meer waar ze

  het gelaten hebben;

- gevaarlijke situaties moeilijk kunnen inschatten. Ze kunnen de situatie van

  te voren niet overzien waardoor ze er vaak al doende achter komen dat

  iets gevaarlijk is.

 

Wat zijn de moeilijkheden bij ADD?

 

Kinderen met ADD kenmerken zich doordat zij:

- angstig, stil en teruggetrokken gedrag vertonen. Het liefst vallen ze zo min

  mogelijk op;

- snel afgeleid zijn. Bij een activiteit dalen ze al snel af in hun eigen

  gedachtewereld en lijken daarbij dromerig en passief te zijn;

- een zeer langzame leer- werktempo hebben. Door de aandachts- en

  concentratiemoeilijkheden krijgen ze (een deel van) de instructies niet

  mee, waardoor ze vaak niet weten wat ze moeten doen;

- weinig zelfcontrole hebben. Kinderen met ADD kunnen weinig richting

  geven aan hun eigen handelen. Ze zijn hierdoor sterk afhankelijk van hun

  omgeving;

- niet snel opvallen. In tegenstelling tot kinderen met ADHD vallen kinderen

  met ADD niet snel op. Dit komt hoofdzakelijk doordat het gedrag van ADD-

  kinderen door de omgeving niet direct als problematisch wordt ervaren.

 

SvZ Jeugdzorg - Kanaalstraat 42 - 6541 XM Nijmegen - T: 06 - 243 57 805 - E: info@svzjeugdzorg.nl

Created by OJO Interactive